Byggprocessen

Byggprocessen – från idé till överlämnande

byggprocessenByggprocessen startar med att en byggherre bestämmer sig för att uppföra eller ändra i en byggnad eller anläggning.Byggherren beställer (handlar upp) projektet i form av projektering och entreprenad.

Man brukar skilja mellan byggprojekt och anläggningsprojekt. Dessa bedrivs på liknande villkor men det finns skillnader.
Läs mer: Skillnaden mellan bygg- och anläggningsprojekt

BIM för bygget

BIM kan användas för så mycket mer än enbart mängdavtagning och tidplanering. Genom visualisering kan kommunikationen förbättras under byggprocessen. Genom ...
Läs Mer

Ett hus blir till

Byggprocessen som slide show av Stockholms Byggmästareförening Byggmästareförening i Stockholm har digitaliserat en presentation av de olika stegen i byggprocessen ...
Läs Mer

Byggprojekt från A till Ö

Ett administrativt perspektiv på plan- och byggprocessen Inlägg av Stockholms Byggmästareförening ...
Läs Mer

Länkar:

Effso tools – Allt du behöver veta om inköp/Entreprenad
Fel och brister i nya hus (ByggAi.se/felochbrister)
ID06.se

.

Kunskapsport för byggare