Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Arbetsmiljö på bygget

Arbetsmiljöfaktorer - byggarbetsplatsen Belysning, klimat (temperatur, drag) Luft, föroreningar, farliga ...
Läs Mer

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljöorganisation, roller och ansvar I arbetsmiljöorganisationen för ett byggprojekt finns ...
Läs Mer

Arbetsmiljöregler

Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter Arbetsmiljöverket har det övergripande ansvaret för ...
Läs Mer

Arbetsmiljörutiner

Systematiskt arbetsmiljöarbete Alla byggföretag skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket ...
Läs Mer

Elsäkerhet

Artiklar och information om säkerhet vid installation och användning av ...
Läs Mer

Ergonomi

Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan ...
Läs Mer

Farliga ämnen

Artiklar och information om förekommande hälsofarliga ämnen i samband med ...
Läs Mer

Heta arbeten & Brandskydd

Artiklar och information om brandfarliga arbeten samt om brandsläckning och ...
Läs Mer

Säkra Lyft

På en byggarbetsplats utförs ofta många materialtransporter och lyft av ...
Läs Mer


Källa: http://arbetsmiljoverket.learnways.com/courses/course72/template.htmKällor och länkar

Minska byggdammet (Prevent)
Samordningsansvar (Prevent)
Arbete på väg (Trafikverket)

.

Kunskapsport för byggare