Arkitektritningar (A)

I detta avsnitt visas exempel på arkitektritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom K, El och VVS.OBS! Alla ritningsexempel kommer ifrån samma projekt, men numrering av huskroppar på t ex markritning stämmer inte alltid med övriga ritningars numrering av byggnader. Olika typer av ritningar kan också visa olika hustyper.

Arkitektens ritningar finns med redan i ett tidigt skede i planeringen inför ett projekt.

Arkitekter arbetar också med övergripande planer för t ex utveckling av ett större område. Detta arbetsområde för arkitekter kallas stadsplanering.

Eftersom arkitekten gör sina ritningar först är placering av byggnaden på tomten, byggnadens yttermått samt viktiga inre måttfastställda i A-ritningen.

Arkitektens bygghandlingar omfattar bla:
  • Planritningar och detaljer
  • Fasader
  • Kök, bad och inredning
  • Rumsindelning
  • Rumsbeskrivning (Exempel)

Planlösningen visar byggytans disposition med rummens placering, fast inredning och mått.

Arkitektritningar (A) -Exempel

Planritning - Exempel Ritningsnummer: A30-01-G11 Kommentarer och förklaringar till ritningen: Planritningen har blivit reviderad (ändrad) där revideringspilarna pekar. Tjockleken på ...
Läs Mer

Rumsbeskrivning och förkortningar

Rumsbeskrivningen är ett vanligt text-dokument som anger rum för rum vilka ytskikt, golv, tapeter, färger som rummet skall ha samt ...
Läs Mer

Snickerier och inredning

Snickeriprodukter är bl a fönster och dörrar samt inredning i bl a köks- och badrum. Bland symbolerna som visas här ...
Läs Mer

.

Kunskapsport för byggare