Nya artiklar:

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, expert BI Husbyggnad

Vad gör byggbranschen i Almedalen?

Almedalsveckan arrangeras varje sommar i Almedalsparken i Visby på Gotland ...
Läs Mer

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas för att skapa en bild över den ...
Läs Mer

Vad är KMA?

Det finns olika system för att hantera kvalitets-, miljö- och ...
Läs Mer

BIM i undervisningen

Artikelförfattare: Lars Tullstedt Expert BI Kompetensförsörjning En modern byggbransch behöver ...
Läs Mer

Välkommen till Byggipedia – en informations- och kunskapsportal för byggbranschen, där alla kan medverka.Nya sidor och ämnesområden

Jord- och stenmaterial

Jord och sten är viktiga råvaror för bygg- och anläggningsbranschen. Kunskapen om jordarter och markegenskaper är grundläggande för bygg- och ...
Läs Mer

Selektiv rivning

En selektiv rivning innebär att olika material demonteras och särskiljs från varandra under rivningsarbetet. Anledningen till det kan vara att: ...
Läs Mer

Arbete med anläggningsmaskiner

I bygg- och anläggningsbranschen finns idag en allt bredare flora av maskinell utrustning att tillgå. Maskiner för anläggningsarbeten: Grävmaskin Lastmaskin ...
Läs Mer

Miljö och energi

Miljö- och energifrågor är viktiga för byggbranschen. Genom att beakta materialens egenskaper och hållbarhet samt välja lämpliga konstruktioner och installationssystem ...
Läs Mer

.

Kunskapsport för byggare